Uzávěrka přihlášek do USA na J1 program prodloužena do 31. 5.!

Americká High School je pojem

Věci a situace, které vídáš v amerických filmech a seriálech, sice vždy nemusí věrně kopírovat realitu, ale atmosféru přibližují dokonale – studentský život v USA je úžasně pestrý. Takže co o americké střední určitě platí?

 • Do školy se opravdu jezdí školním autobusem. Kdo chce, tak toho využije. Kdo ne, spoléhá se na vlastní auto nebo nohy.
 • Studenti si vybírají z velkého množství volitelných předmětů. Mohou se tak učit o celé řadě témat, která je zajímají.
 • Každý má možnost účastnit se nejrůznějších aktivit. Fungují školní kluby a pravidelně se pořádají studentské akce.
 • Důležitou „roli“ sehrává sport.
 • Studenti se rádi zapojují do vnitřní politiky své školy. Působí ve školních radách a v dalších studentských institucích.
 • Neexistují mateřské třídy. Na každém předmětu se tak schází jiná skupina spolužáků (podle navoleného rozvrhu).
 • S učiteli se vede dialog.
 • Studenti se zdokonalují i v dovednostech, jako je prezentace práce před publikem, obhajoba vlastního názoru, vedení projektu, schopnost kritického myšlení apod.
 • Přípravami na maturitu (tvorba ročenky, maturitní ceremoniál, školní ples atd.) doslova žije celá škola.

school bus 2 - high school usa - Kukabara


Státní nebo soukromá škola?

V Americe můžeš studovat na dvou typech škol: státní (veřejné) a soukromé. Liší se finanční náročností a vízem, které se na ně vztahuje. Do USA tak můžeš odcestovat v rámci vízového programu J1 nebo F1.

 • J1 zahrnuje jen státní školy a jeho výhodou je nižší cena oproti druhé variantě.
 • F1 se týká státních i soukromých škol. U něj zas můžeš mít kontrolu nad umístěním.

Bližší informace o programech včetně orientačních ceníků najdeš na samostatných stránkách, kam se proklikneš přes tyto odkazy: program J1 nebo program F1.


Hodnocení od studentů

Zajímá tě, jak oba druhy škol vnímají čeští studenti? Víme to a rádi se o to s tebou podělíme. Státní školu popisují po návratu jako méně náročnou. A to navzdory tomu, že ji studují v cizím jazyce, tedy angličtině. Oceňují nižší počet předmětů a možnost výběru toho, co je zajímá. Všímají si také loajality místních studentů a užívají si atmosféru pospolitosti, která se školou prolíná.

Soukromé školy se vyznačují luxusnějším materiálním zázemím a menšími studijními skupinkami. Také mají vyšší nároky na své žáky. Studium proto bývá o něco těžší. „Na oplátku“ ale mohou studenti pracovat s inovativními technologiemi a inspirativními lektory. U internátních zařízení se k organizaci výuky často přidává i organizace dalších aktivit studentů.


Jaký je americký školský systém?

V něčem podobný, a přesto tak jiný než ten v České republice. Co to konkrétně znamená? Například to, že povinná školní docházka je zde 12 let. Pod high school se „ukrývá“ 9.–12. třída. A typický školní den je o trochu delší – výuka většinou probíhá od 9:00 do 16:00.

Mezi povinné předměty patří angličtina a historie Spojených států amerických. Další zaměření ve vzdělávání si student volí sám, a tím si tvoří individuální rozvrh. Obvykle se skládá z 6 či 7 různých předmětů, které se dělí do tří úrovní podle pokročilosti.

socha svobody - střední školy usa - Kukabara

 


Poradce, co se vším pomůže

Ať už do Ameriky vyrazíš přes J1 nebo F1 vízum, vždy budeš mít „po ruce“ svého koordinátora. Jde o Američana, který tě bude podporovat. Když si s něčím nebudeš vědět rady, obrátíš se na něj. Vždy vše vyřeší, abys byl spokojený.

Zároveň se bude starat o tvůj prospěch, protože především program J1 jasně udává, jaké známky by měl mít mezinárodní student. Průměr v jednotlivých předmětech by neměl být horší než C.

Chceš si splnit sen a stát se studentem střední školy v Americe? Kontaktuj nás, rádi s tebou probereme tvé možnosti.


Příběhy našich studentů

Přečti si zkušenosti a názory těch, kteří už na pobytu jsou (nebo byli). Z jejich příběhů načerpáš o životě a studiu v zahraničí spoustu dalších důležitých informací.

Střední školy v USA
4.3 (86.67%) 9 votes


Střední školu ti pomůže zařídit Bára Krhovská

Bára má s organizováním pobytů v cizině několikaleté zkušenosti. Sama vyjela do zahraničí velmi mladá – nejdříve v 15 letech letěla bez doprovodu do USA. V 17 letech pak strávila rok a půl ve Velké Británii.

O Bářiných dobrodružstvích si můžeš přečíst zde.

Řadu škol také osobně navštívila. Strhne tě nadšením pro věc a obklopí pečlivostí jí vlastní.

Email: b.krhovska@kukabara.cz

Telefon: +420 604 105 756

Bara Krhovska profilovy obrazek