Naučte se „řádně“ německy

Němčina je dlouhodobě u českých studentů oblíbená. A kde je poptávka, je i nabídka. Také germánský středoškolský svět se rozhodl zpřístupnit zahraničním zájemcům své školy.

Německo je zemí se silnou pozicí na trhu a dohovořit se s Němci německy se vám v budoucnu může hodit.

Naši studenti jsou nejčastěji umísťováni na místní gymnázia.

Nespornou výhodou studia na středních školách v Německu je fakt, že studujete doslova za humny. U dílčích programů (mimo ryze dobrovolnické programy) je možné libovolné cestování mezi Německem a domovem třeba za účelem přezkoušení na české škole nebo jen tak za rodinou a přáteli.

Ale s odjezdy to nepřehánějte. Obecně platí, že používání češtiny je vhodné po dobu středoškolského zahraničního pobytu minimalizovat.

A chcete přece v Němčině získat ten správný přízvuk a dikci :).

neuschwanstein-high schools Germany - Kukabara


Profil programu v Německu

Typy středních škol: převážně státní
Druhy ubytování: hostitelské rodiny
Délka programu: několik měsíců, pololetí, celý rok
Termíny školního roku: srpen/září – červen/červenec
Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity škol
Vízové podmínky: bez víza

Profil studenta

Věk: 15–18 let
Znalost jazyka: středně pokročilá (interní test)
Prospěch: alespoň průměrný
Další požadavky: interní test z Němčiny, osobní motivace, podpora rodičů

Systém výuky na střední škole

Vzdělávací systém Německa je poměrně nejednotný. Dílčí spolkové země mají své specifické podmínky studia a osnovy výuky.

Povinnou školní docházku však mají všichni Němci do věku 15 let a ti nadanější pokračují ve studiu do 18 let, kdy skládají tzv. Abitur (tedy obdobu naší maturity). Výsledky Abitur jsou klíčové pro návazné vysokoškolské studium.

Němci rozlišují 3 základní typy středních škol:

 • Gymnasium
 • Realschule
 • Gesamtschule

Školní rok na středních školách začíná mezi počátkem srpna a druhou polovinou září a končí v červnu nebo v první polovině července.

S přesnými termíny školního roku dílčích spolkových republik vás na požádání rádi seznámíme.


Umísťování studentů

Jak již bylo řečeno, naši studenti nejčastěji poptávají umístění na gymnázia. Zcela přirozeně chtějí být zařazeni na typ školy, který znají z českého vzdělávacího systému. Tento požadavek jsme schopni většině z vás splnit. Finální rozhodnutí je však na partnerské organizaci, která u každého zájemce vyhodnocuje především vstupní znalost německého jazyka a jeho celkový prospěch v posledních dvou letech studia.

Na gymnáziích najdete studenty ve věku 10-18 (19) let.

Německý systém staví na podobném principu jako ten český, totiž že ve škole převládají předměty povinné pro všechny žáky.

Mezinárodní studenti nejsou zařazování do maturitního ročníku. To však valné většině vůbec nevadí, protože do Německa nejezdí za získáním náročné německé Abitur, ale za němčinou.

Přihlásíte-li se do programu co nejdříve, můžete si pro svůj pobyt vybrat konkrétní oblast. Studenti jsou umísťováni v okolí měst jako jsou Berlín, Norimberk, Bonn, Kolín a řada dalších.

 

frankfurt-am-main-germany-high-school-kukabara.jpg


Ubytování

S nejvyšší pravděpodobností budete ubytovaní u německé rodiny.

Ubytování v rodinách je u středoškolských programů velmi oblíbené. Splňuje totiž hned několik věcí najednou:

 • máte možnost přirozeně komunikovat v cizím jazyce v jiném prostředí a za použití jiného slovníku, než který budete používat ve škole;
 • v rodině si osvojujete i další dovednosti, které jsou důležité pro správné používání cizího jazyka;
 • učíte se o místních zvyklostech, názorech a postojích Němců;
 • sledujete způsob neverbální komunikace dotvářející projev v němčině;
 • všímáte si toho, co se mezi Němci sluší a co ne….

Umět německy totiž neznamená jen znát německá slova a gramatiku, ale také nahlédnout pod pokličku mentalitě, zvyklostem a postojům národa, který tento jazyk používá.

Skrze porozumění Němcům, lépe porozumíte němčině a naopak!


Studentský poradce

Studentský poradce je nedílnou součástí středoškolského programu v Německu. Jeho jméno budete znát ještě před odjezdem do zahraničí. Po dobu pobytu se s ním několikrát setkáte. A sami ho můžete v případě potřeby kdykoliv oslovit.


Cena programu

Jedná se o program s možností preference oblasti pobytu.

Období Cena/ v EUR Cena/ v Kč
3 měsíce 3 050 81 200
Semestr (cca 6 měsíců)  5 600  144 400
Celý školní rok (cca 11 měsíců) 8 750  218 700
Cena v Kč přepočítána odhadnutým kurzem 27.50 Kč za 1 EUR.

Cena obsahuje:

 • studium na státní střední škole v Německu
 • vyzvednutí na nádraží/odvoz na nádraží (začátek a konec pobytu)
 • ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí
 • pojištění (povinná součást programu)
 • služby místního koordinátora
 • průběžné zprávy rodičům o průběhu studia
 • veškerá informační setkání a školení důležitá pro zdárný průběh pobytu

Cena neobsahuje:

 • zpáteční letenku/jízdenku do Německa
 • vyzvednutí na letišti
 • místní dopravu v Německu (rodina – škola)
 • kapesné (cca 200 – 250 EUR/měsíc)
 • studijní materiály a školní pomůcky

Kromě umístění na státních středních školách nabízíme také zajištění studia na školách soukromých.

Individuální cenovou nabídku vám rádi předložíme na základě rozhovoru či osobního setkání, při kterém si společně ujasníme všechny parametry vašeho pobytu.

Střední školy v Německu


Program s vámi zařídí naše zkušená Barbora Krhovská

Bára má s programem několikaleté zkušenosti. Sama vyjela do zahraničí velmi mladá – nejdříve v 15 letech letěla bez doprovodu do USA. V 17 letech pak strávila rok a půl ve Velké Británii.

Řadu škol také osobně navštívila. Strhne vás nadšením pro věc a obklopí pečlivostí jí vlastní.

Email: b.krhovska@kukabara.cz

Telefon: +420 604 105 756

 

Více o Báře
Bára Krhovská - Kukabara - střední školy I