Co obnáší proces přihlášení na zahraniční střední školu

Od chvíle, kdy společně vybereme nejvhodnější program a ty se registruješ, nastává fáze příprav. Už přípravou podkladů k přihlášce začínáš realizovat první kroky ke svému odjezdu.

Vlastní přihláška na školu má buď klasickou papírovou podobu nebo je elektronická.

Na přípravu podkladů si nech dostatek času – třeba i několik týdnů.

Celým procesem tě provedeme. Budeme často v kontaktu.

Jaké informace jsou součástí přihlášky

Destinací a typů středoškolských programu je mnoho, ale v přihlášce nikdy nechybí obecné části, ke kterým patří:

  • Základní údaje o tobě a tvých rodičích, případně sourozencích. Osobní data jako jsou adresy, kontakty, data narození, profese rodičů aj.
  • Tvoje studijní historie, výsledky ze současné školy. Nejčastěji se přikládají kopie vysvědčení za poslední 2-3 roky.
  • V dílčích programech – výsledky jazykového testu, případně doklad o tvé aktuální úrovni cizího jazyka.
  • Vyjádření české školy k tvému odjezdu. Doporučení od vyučujících – od vyučujícího cizího jazyka, třídního učitele, někdy i ředitele školy.
  • Dopis hostitelské rodině – tvoje neformální představení.
  • Motivační dopis – proč sis daný program vybral a co od něj očekáváš.
  • Fotografie – formální pasová a především neformální fotky, která tě pomohou představit.
  • Informace o tvém zdravotním stavu.
  • Kopie pasu, rodného listu, případně očkovacího průkazu.
  • Souhlas s podmínkami programu, storno podmínky, podpisy na dalších formulářích (specifické pro každou školu).

 

Přihlášení na zahraniční střední školu